Firma*
Achternaam*
Voornaam*
Adres*
Postcode, Plaats*
Land*
Telefoon
Fax
E-mail*
Zullen wij met u contact opnemen?
Ja
Nein
Wilt u meer informatie?
Ja
Nein
Zo ja, waarover?
suggesties/wensen/opmerkingen

 Ik geef hierbij toestemming dat de door mij verstrekte persoonlijke gegevens gebruikt worden om contact met mij op te nemen in verband met mijn vraag en doorgestuurd worden naar een gelieerde onderneming of afdeling van de BAUER-groep die mijn vraag zal behandelen. Ik kan mijn toestemming voor het toekomstig gebruik van mijn gegevens te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@bauer.de. Ik heb de Privacy Policy gelezen.

All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.