Privacyverklaring

 

Hierna informeren wij over de inzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website.

Contactgegevens verantwoordelijke / functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke conf. art. 4 par. 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is


BAUER Funderingstechniek B.V.
Rendementsweg 29
3641 SK Mijdrecht
E-mail: info@bauernl.nl


 

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder bft-privacy@bauernl.nl of op ons postadres met de toevoeging "Functionaris voor gegevensbescherming". 

Registratie van algemene informatie

 

Bij een louter informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie doorstuurt, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Geregistreerd worden onder meer: inhoud van de opvraging (concrete pagina), datum en tijdstip van de opvraging, hoeveelheid gegevens, internetbrowser en versie van de internetbrowser, besturingssysteem, domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina vanaf waar u op onze website bent beland), toegangsstatus en IP-adres.

Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG. Zonder deze gegevens zou het technisch gedeeltelijk niet mogelijk zijn om de inhoud van de website te leveren en weer te geven. In zoverre is de registratie van de gegevens dwingend nodig. Bovendien gebruiken wij de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Deze helpt ons om ons aanbod en de techniek te optimaliseren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren, indien wij vermoeden dat ons aanbod illegaal wordt gebruikt.

Cookies

 

Wij gebruiken op onze website zogenoemde session-cookies, die voor basisfuncties van de website – bijvoorbeeld de navigatie tussen pagina's, de toegang tot beveiligde gedeelten van de website, de winkelwagen-functie, de instemming met het gebruik van cookies – vereist zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Het gaat daarbij om session-cookies, die automatisch verwijderd worden als u de browser sluit. Deze bewaren een zogenaamd sessie-ID, waarmee verschillende opvragingen van uw browser kunnen worden toegewezen aan dezelfde sessie.

Rechtsgrond voor technisch vereiste cookies is art. 6 lid 1 S. 1 punt f AVG resp. bij het afsluiten van contracten via de website ook art. 6 lid 1 S. 1 punt b AVG. Technisch niet vereiste analyse-cookies gebruiken wij uitsluitend met uw instemming conform art. 6 lid 1 S. 1 punt a AVG. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. de aanvaarding van cookies van derden of van alle cookies afwijzen. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Uw toestemming voor het gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies kunt u te allen tijde voor de toekomst hier met een muisklik herroepen.

Gebruik van internetanalysesystemen

 

Onze websites maken indien u daarvoor uw toestemming geeft gebruik van de gegevensverzamelende internetanalysedienst Matomo voor de statistische verwerking van bezoekerstoegangen. De zo verkregen informatie dient om het gebruik van onze website en de reikwijdte te analyseren. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 punt a AVG. De gebruiksinformatie die wordt gegenereerd door het cookie (inclusief uw geanonimiseerd IP-adres), wordt voor evaluatie doorgestuurd naar onze server en daar opgeslagen voor evaluatie achteraf en optimalisering van onze website. Nog voordat uw IP-adres wordt doorgegeven aan onze server, wordt het anoniem gemaakt zodat u als gebruiker anoniem blijft voor ons. De informatie hoe onze websitebezoekers onze website gebruiken, wordt uitsluitend binnen de  BAUER Groep resp. onze opdrachtverwerkers gebruikt, maar niet doorgegeven aan derden, tenzij wij daar uitzonderlijk wettelijk toe verplicht zijn. Bovendien worden deze cookies na afloop van 12 maanden na toestemming automatisch gewist, in zoverre en zolang er geen wettelijke bewaringsplicht bestaat.

Als u niet akkoord gaat met het opslaan en het analyseren van deze gegevens over uw bezoek, kunt u het gebruik van cookies verhinderen door dit in te stellen in de cookie-banner. Bovendien kunt u door een overeenkomstige instelling in uw browser-software het gebruik van cookies principieel verhinderen; het is echter mogelijk dat u in dit geval niet alle functies van onze website kunt gebruiken, omdat uw browser dan alle cookies blokkeert en niet alleen de cookie die voor analyse op uw computer wordt opgeslagen. De toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van cookies op onze website kunt u via de in de rubriek "Cookies" van deze privacyverklaring vermelde link voor technisch niet noodzakelijke cookies herroepen door het geplaatste vinkje bij de desbetreffende cookies te verwijderen.

Contactformulier

 

Wanneer u contact met ons opneemt via een online formulier of via e-mail, dan bewaren wij uw gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden en mogelijke uitsluitingsvragen te kunnen stellen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 punt a AVG, voor zover een contactopname voor het uitvoeren van een overeenkomst conform rechtsgrond art. 6 lid 1 S. 1 punt b AVG niet gerechtvaardigd is. Voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden, geven wij uw vraag ook door aan de relevante dienst in onze ondernemingsgroep. De gegevens die ontstaan in dit verband, verwijderen wij wanneer hun opslag niet langer vereist is, of wij beperken hun verwerking, indien hun bewaring wettelijk verplicht is.

Sociale media

 

Wij ondersteunen de communicatie in het kader van sociale media en stellen op onze website de nodige social media-links (bijv. YouTube, Facebook, Xing) ter beschikking. Wanneer u onze website bezoekt, worden in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de social media-aanbieders doorgegeven. De aanbieder van de plug-in herkent u aan de markering op het kadertje boven zijn beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de link naar de website van de aanbieder te gaan. Als u deze websites bezoekt, verlaat u onze website en worden uw gegevens door deze sociale media verwerkt conform hun privacybeleid. Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door de aanbieders van sociale media, vindt u in de privacyverklaringen van deze aanbieders, die u kunt raadplegen op hun websites. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Integratie van YouTube-video's

 

YouTube-video's kunt u ook direct op onze website bekijken. In dit geval kunnen "cookies" of andere middelen voor de opvolging direct door YouTube worden gebruikt. Deze video's zijn allemaal opgenomen in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden doorgestuurd naar YouTube als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de onderstaande gegevens doorgestuurd. Voordat u de video's op onze website kunt bekijken, moet u daarom deze cookies conform art. 6 lid 1 S. 1 punt a AVG aanvaarden. Op deze gegevensoverdracht aan YouTube hebben wij verder geen invloed. Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door YouTube vindt u in hun privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van cookies op onze website kunt u via de in de rubriek "Cookies" van deze privacyverklaring vermelde link voor technisch niet noodzakelijke cookies herroepen door het geplaatste vinkje bij de desbetreffende cookies te verwijderen.

Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server, doorgegeven aan YouTube. Dat gebeurt los van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in functie van de behoefte. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om gerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel. Om dat recht uit te oefenen moet u zich wenden tot YouTube.

 

Integratie van Google Maps

 

Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten rechtstreeks op de website tonen en geven we u de mogelijkheid om de kaartfunctie comfortabel te gebruiken. De kaartdienst wordt echter pas geladen wanneer u uw toestemming hebt gegeven in het kader van de cookie-banner in marketing-toepassingen of uw toestemming hebt gegeven op de desbetreffende pagina op de plaats waar de kaartdienst wordt aangeboden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 S. 1 punt a AVG. Pas na het geven van toestemming wordt de inhoud voor de websitebezoeker geladen en daarmee ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server, doorgegeven aan Google. Dat gebeurt los van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarmee u bent ingelogd, dan wel of er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Wenst u geen toewijzing met uw profiel bij Google, dan moet u uitloggen voordat de button geactiveerd wordt. Google bewaart uw gegevens als gebruiksprofiel en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in functie van de behoefte. Een dergelijke evaluatie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om gerichte reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website.

 

U hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen de vorming van dit gebruikersprofiel. Om dat recht uit te oefenen moet u zich wenden tot Google. Meer informatie over doel en omvang van de gegevensinzameling en hun verwerking door de aanbieder van de plug-in, vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van de kaartdienst op onze website kunt u via de in de rubriek "Cookies" van deze privacyverklaring vermelde link voor technisch niet noodzakelijke cookies herroepen door het geplaatste vinkje bij de marketing-toepassing te verwijderen.

Veiligheid van gegevens

 

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongewenste toegangen. Naast de beveiliging van de werkomgeving maken wij bijvoorbeeld op sommige vlakken (reclame online, klantenaccount, contactformulier) gebruik van een versleutelingsprocedure. De informatie die u ons geeft, wordt dan in versleutelde vorm doorgegeven via het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. U herkent dit doordat in de statuslijst van uw browser het slotsymbool vergrendeld is en de adresbalk begint met „https“.

Rechten van de betrokkene in verband met de verwerking van persoonsgegevens

 

U geniet de rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming evenals de nationale gegevensbeschermingswet, in het bijzonder het recht op informatie (art. 15 AVG), het recht op correctie (art. 16 AVG), het recht op verwijdering (art. 17 AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking (art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG). Gelieve u hiervoor te wenden tot de bovenvermelde functionaris voor gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming berust, hebt u het recht om de toestemming op elk ogenblik te herroepen, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking die tot en met de herroeping is gebeurd op basis van uw toestemming, aantast.

Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking Dat is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet voor de uitvoering van een contract met u vereist is, wat door ons telkens bij de voormelde beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij uitoefening van een dergelijk verzet vragen wij om de redenen uiteen te zetten, waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals door ons uitgevoerd. In geval van gemotiveerd verzet controleren wij de stand van zaken en zullen wij ofwel de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u onze dwingende legitieme redenen aantonen, op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

U hebt bovendien de mogelijkheid om u met een klacht te wenden tot de bovenvermelde functionaris voor gegevensbescherming of tot een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Wijzigingen van de privacyverklaring

 

De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, en zal eventuele wijzigingen op deze plaats bekendmaken.